La construcció de piscines en terrasses i terrats es distingeix la de piscines convencionals en diversos aspectes. Els tràmits per executar-vénen igualment marcats per la normativa de cada ajuntament (per això és imprescindible, abans de res, veure si està permesa la seva instal·lació en alt i de quina manera), però el que determina principalment aquest tipus d’obra nova és com estigui construït l’edifici.

QUÈ RISCOS S’HAN D’EVITAR

La major part de blocs d’habitatges ens estan preparats per comptar amb una piscina a la part superior en l’actualitat, de manera que un tècnic calculista ha de revisar la seva estructura i fer un estudi de l’pes extra que és capaç d’aguantar. Una piscina de formigó d’un metre d’altura pesa aproximadament uns 1400kg per metre quadrat. Si l’edifici no està preparat per aguantar aquest pes, caldrà reforçar la coberta mitjançant intervenció arquitectònica.

Quan es construeix una piscina sobre una coberta hem d’assegurar-nos que, en cas que pugui haver-hi pèrdues d’aigua a través de l’got en el futur, aquestes es recollirien en un altre got inferior. En AquaBlau sempre recomanem començar l’obra fent una estructura amb una sèrie de pendents i un desguàs al centre per a aquesta recollida d’aigües. El got inferior (que és exclusivament per a la base de la piscina) es separa de l’got pròpiament dit mitjançant una capa de grava. D’aquesta manera evitarem el risc d’acumulació d’aigua sobre el sostre de l’últim pis, amb tots els problemes que això comporta.

COSTOS:

A nivell de costos, la diferència de les piscines en terrasses i terrats amb les convencionals construïts en sòl ve marcada per la seva accessibilitat i per la seva l’altura. Pujar els materials a la part alta de l’edifici a través de sistemes d’elevació altera notablement un pressupost. Cal tenir a més en compte que la piscina es fa sobre una superfície i no s’excava, de manera que tota l’alçada que aquesta hagi de tenir sobre el nivell de planta implica també parets exteriors que cal revestir oa les que cal donar un acabat determinat amb material afegit.

Per poder valorar el preu final de el projecte caldria tenir en compte les dimensions i la resta de característiques desitjades (pavimentació de l’exterior, sistema de tractament d’aigües, si és desbordant o no, etc).

TERMINIS DE LLIURAMENT:

Ja sigui en una terrassa, terrat o jardí, el temps requerit per construir una piscina depèn, més que de l’execució en si, de l’tràmit burocràtic que cal fer prèviament. Per a l’obtenció de l’permís d’obra és necessari redactar un projecte bàsic, presentar-lo a l’Ajuntament i esperar que s’aprovi. Mentre que alguns ajuntaments triguen a fer-ho tres setmanes, hi ha altres que requereixen dos, tres o fins i tot quatre mesos. Per això en AquaBlau creiem que l’època ideal per iniciar un projecte de construcció de piscina és octubre-novembre. En unes dues setmanes aprox. es prepara el projecte i es porta a tramitar a l’Ajuntament. Una vegada que es visa el projecte d’execució, ja és el client qui decideix quan vol que es comenci l’obra.

Normalment el període d’execució d’una piscina senzilla són quatre setmanes aproximadament. Si cal realitzar paviments, sistema desbordant, caseta d’obra i altres, els terminis s’allarguen, la qual cosa s’haurà de tenir molt en compte si volem tenir la nostra piscina llista per quan arribi el bon temps.

A continuació et mostrem alguns dels nostres els últims projectes realitzats per AquaBlau en àtics, terrasses i terrats de diferents llocs:

PISCINA A ATICCO MED, BARCELONA

Visualització del proyecte en 3D: 

 

Execució i final d’obra: 

PISCINA AL TERRAT DE PROMOCIÓ QUALITY VIP, CARDEDEU (EN CONSTRUCCIÓ)

Visualització del projecte en 3D: 

Execució del projecte: